Bergens Musik Corps
Bergens Musik Corps
 • Om Bergens Musik Corps    • Hør oss her    • Medlemmer    • Facebook     • Gjestebok  

 

 

   Om Bergens Musik Corps

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 201 417

 

 Vi formidler det gamle korps-repertoaret

Bergens Musik Corps (BMC) består i dag av 33 medlemmer.
I korpsets målsetting står det at vi skal ha høye musikalske mål, og at det skal være et godt sosialt miljø. Korpset lever opp til dette. Musikerne kommer i hovedsak fra forskjellige andre amatørkorps i Bergen, og i tillegg noen pensjonerte profesjonelle musikere. Prøvene avholdes tirsdager på Rothaugen skole i Bergen.

Korpset har som mål å fremføre og dokumentere nordisk og europeisk korpsmusikk av høy kvalitet fra slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. BMC arbeider kontinuerlig med å få til en instrumentbesetning som samsvarer med det som tidligere var vanlig i norske og svenske militærkorps. For å få dette til er man blant annet avhengig av å skaffe til veie eldre instrumenttyper som i klangkarakter og utforming skiller seg fra dagens videreutviklede blåseinstrumenter. Dette gjøres for å tilstrebe et mest mulig autentisk klangbilde for den musikk som fremføres.
 

 

 

Vi holder liv i det gamle korps-repertoaret